Acest website NU foloseste cookies.

rom uk

Cercetare de marketing

Marketing research

Consultanţă în afaceri

consultanta

Training

Training

Marketing public

Marketing in sector public

Dezvoltare internaţională

Dezvoltare internationala

Soluţii financiare

solutii financiare

 • Prin acest complex de strategii analizăm indicativul comportamentului de consum TV, radio, presă, online și ca cifra de urmărire a canalelor în vederea furnizării de date semnificative clienților. Experiența solidă ne ajută să monitorizăm și să măsurăm nivelului de audit pe orice canal existent care ne este solicitat și în interpretarea rezultatelor. Pentru accesul concomitent pe o plajă largă de canale, dispunem de diferite metode ale căror rezultate sunt rapide și au un grad înalt de precizie.

 

 • Accesul dat de expunerea mediatică nu garantează întotdeauna succesul la nivelul percepției conștiente și asumate, memorate și capabile de rememorat în orice moment asupra produsului sau serviciului. Pentru a putea stabili punctual gradul informațional de penetrare utilizăm scale specifice în analiza nu doar a ratei de urmărire a mesajelor în mod pasiv, cât și la nivel de înțelegere și procesare cu rezultate informaționale clare în rândul publicului țintă.

 

 • Aproximarea numărului de telespectatori, ascultători, cititori sau utilizatori ai unui canal mediatic nu prezintă relevanță directă în depistarea de strategii punctual funcționale pentru promovarea produselor sau serviciilor clienților noștri. De aceea în sistematizarea și contextualizarea datelor obținute se ia în vederea obținerea de informații demografice și psihografice despre publicul țintă.

 

 • Metodologia interpretării datelor obținute se folosește inclusiv în anticiparea comportamentului de consum al targetului unei companii sau organizații. În funcție de nevoile clientului, putem interpreta datele obținute prin analize descriptive, tehnici de analiză statistică avansate pentru a furniza date relevante riguros selectate.
 • Aplicarea unei politici de preț coerente cu strategia dată de arhitectura de brand acoperă exigența de a produce avantaje diferențiale. În analiza soluțiilor optime, strategia de preț va fi o componentă subscrisă strategiei mai generale de marketing, compatibilă cu obiectivele pe termen lung și  scurt.

 

 • O strategie de preț care orchestrează variabile substanțiale va avea în vedere criterii care țin de o analiză în profunzime a pieței pe termen mediu și lung. Elasticitatea față de preț determină capacitatea de fluctuație a achiziționării repetate și disponibilitatea de investiție a consumatorilor.

 

 • Poziția asumată a companiei față de competitor la un moment dat va avea în considerare și comportamentul consumatorilor privind rata de integrare a produsului sau serviciului în contextul consumului repetat.

 

 • Adaptarea la specificul pieței trebuie realizată prin cunoașterea în profunzime atât a publicului țintă al produsului/serviciului, cât și prin tendințele generale ale micro-mediului economic. Pentru optimizarea rezultatelor la nivel de Return on Investment, strategia de preț trebuie să fie rezultatul transparent al unor date demo-psihografice rezultate din cercetări preliminare.

 

 • Direct corelabilă cu viziunea de ansamblu asupra pieței, determinarea politicii de preț va contextualiza în același timp caracteristicile care transformă brandul într-o experiență tangibilă, cu o abordare riguroasă dată de studii științifice prealabile.

 

 • Cele patru strategii de preț principale ale industriei de consum: premiumde penetrareeconomy(fixarea prețului în funcție de costuri)și skimming(strategia prețurilor diferențiate)vor cunoaște valențehibrid și abordări complementare, în funcție de nevoile specifice identificate pentru fiecare dintre clienții noștri.
 • În demersul de eficientizare a exploatării resurselor clienților noștri se iau în considerare rata de absorbție a pieței și gradul de saturație, pentru valorificarea cât mai adecvată tipului de capital social.

 

 • Pentru îmbunătățirea randamentului în economia planului de distribuție, setul de  activități și preocupări se vor orienta către următoarele direcții principale:

-  Aplicarea unei strategii de distribuție pentru segmentul de clienți, portofoliul de servicii/produse și canalele de distribuție;

-  Conturarea standardelor de proceduri și asistență în baza strategiilor aplicate, optimizând cauzal procesele de distribuție;

-  Creșterea gradului de adaptabilitate către noi cerințe ale pieței prin intermediul unui sistem organizatoric sustenabil și eficace;

-  Pentru introducerea cu succes a viziunii procesuale asumate în optimizarea distribuției, se adaptează și sistemele de remunerare, complementar cu implementarea diferitelor măsuri de dezvoltare a personalului.

 

 • Facilitarea evaluării procesului de distribuție se realizează prin intermediul mijloacelor de control optimizate pentru a genera rezultate relevante la fiecare nivel procesual al acestei game de activități.

 

 • În contextul schimbărilor la nivel de piață, maximizarea potențialului provenit din capital este esențială. Din această nevoie a apărut orientarea noastră către feedback-ul pieței și implicit spre optimizarea sistemelor de distribuție. Creșterea sustenabilă a companiei este corelabilă cu identificarea și realizarea de performanțe în domeniul veniturilor și profitului realizabil din distribuție.

 

 • Fiind unul dintre factorii reglatori ai consumului, distribuția necesită o deosebită atenție în conceperea strategiilor de penetrare a pieței la nivel macro-economic, având funcții de creare de cerere și de asigurare structurală a fluxului de produse/servicii. 
 • În conceperea unei strategii de branding avem în vedere identitatea asumată a produsului care va avea ca rezultat o perspectivă în oglindă la nivelul percepției publicului larg. În efortul de diminuare eficientă a diferențelor dintre cele două ipostaze ale produsului: cea asumată identitar și cea percepută, realizăm o strategie de branding relevantă, cu un concept-nucleu reprezentativ pentru caracteristicile produsului.

 

 • Împreună cu structura strategiei de promovare, urmărim integrarea organică a produsului pe piață în funcție de oportunitățile micro-mediului economic și de nevoile sociale care își găsesc acoperire pe piața de referință.

 

 • Identitatea produselor se realizează atât senzorial, prin logo-uri, slogane, serii de reclame, cât și prin asumarea unui statut, a unor valori și direcții de dezvoltare care să rămână consistente în timp. Constituirea arhitecturii de brand se realizează progresiv, prin interpretarea datelor obținute din segmentarea de marketing.

 

 • În elaborarea strategiilor de promovare și în implementarea politicii de preț pornim de la analize riguroase și în profunzime ale pieței în cele trei direcții reglatoare ale unui produs sau serviciu nou: gradul de integrare pe piață a concurenței și poziționarea raportat la publicul țintă, caracteristicile personale și de consum ale grupului relevant targetat și anticiparea gradului de absorbție pe piață a produsului în funcție de indicatorii specifici.

 

 • În funcție de rezultatele obținute din cercetarea pieței se constituie structura identității brandului, luându-se în considerare elementele de poziționare necesare penetrării eficiente pe piață în context micro-economic. Personalitatea brandului se transformă progresiv într-o experiență tangibilă, prin conturarea de identitate vizual-grafică și a conceptelor-cheie cu care se va opera în faza de integrare în agenda mentală a consumatorilor.

 

 • Procesul de transformare a unei mărci într-un brand ține cont, printre altele, și de  gradul de notorietate al produsului. O adevărată campanie de branding nu va avea doar un produs bine ancorat în contextul pieței, ci și un output cunoscut și asumat de consumatori.
 • Sursa de profitabilitate a clienților misterioși constă în optimizarea serviciilor pe care le oferim consumatorilor prin raportarea comportamentului personalului la un nivel profesionist și prin calibrarea performanței față de concurență.

 

 • Desfășurarea activității în această industrie este unidirecționată, riguroasă și profesionistă pentru a garanta rezultate relevante și a elabora soluții pentru probleme potențial degenerative. Această strategie are un rol analitic și de prevenire a potențialelor dezechilibre ale mediul intern în cadrul unei companii.

 

 • Clientul misterios abordează o formă de observare disimulată, dar directă la nivelul contactului cu resursele umane în context relevant companiei. În realizarea și operaționalizarea de studii de performanță combinăm accesul din interior în mediul ales cu o perspectivă analitică obiectivă în redarea rezultatelor.

 

 • Acest tip de serviciu ajută în depistarea punctelor forte,dar și a problemelor interne legate de funcționalitate, personal sau imagine percepută. Adoptarea strategiei clientului misterios atrage după sine responsabilitatea evaluării corecte în identificarea problemelor reale pentru conceperea diferitelor strategii de creștere a performanței.

 

 • Exercițiul de probare a serviciilor asigură asumarea perspectivei percepute a companiei de către echipa de conducere și reprezintă o premisă puternică în elaborarea de strategii pentru creșterea gradului de funcționalitate a relațiilor cu clienții și de îmbunătățire a performanței angajaților pe termen lung.

 

 • Integritatea resurselor umane în prestarea de servicii constituie un pilon în generarea profitului a unei companii, iar rezultatele puse la dispoziție de acest serviciu sunt cel mai bine valorificate printr-o perspectivă constructivă în ceea ce privește performanța angajaților. 

 

          Departe de a fi o etapă simplă a implementării mixului de marketing, conceperea unei strategii de promovare care să penetreze piața într-o manieră eficientă cu rezultate cuantificabile necesită cunoașterea în profunzime/intimă a grupului țintă și a caracteristicilor acestuia, a seturilor de asocieri psiho-sociale și a strategiilor de promovare ale competitorilor.

          Odată concepută, strategia de promovare se materializează prin totalitatea conceptelor cheie transmise, prin obiectivele asociate ca rezultat al tacticilor specifice, prin mesajele și canalele de distribuție și se finalizează cu evaluarea impactului. În conceperea mixului de promovare se au în vedere modalitățile de comunicare alese, gradul de control asupra procesului comunicațional, viteza de feedback, direcția asumată a mesajelor integrate campaniei și eventualele variabile parazite.

          Conturarea unui mix promoțional sustenabil duce la îndeplinirea obiectivelor campaniei, independent de natura lor preponderent informațională, atitudinală sau comportamentală.

          Suma operațiunilor de consolidare și promovare a produsului sau serviciului este integrată într-o strategie mediatică coerentă cu caracteristicile publicului țintă și obiectivele campaniei. În contextul fluxului informațional și a gradului înalt de perisabilitate a mesajelor publicitare, strategiile mediatice au cunoscut metamorfoze consistente în direcția adresării tot mai specifice în detrimentul promovării agresive, pentru creșterea ratei de succes a campaniilor.

          Principalele etape pe care le urmărim în elaborarea unei strategii de promovare durabile și susținute sunt segmentarea publicului țintă în categorii relevante, targetarea în funcție de caracteristicile demo-psihografice specifice, poziționarea față de publicul relevant și elaborarea mesajului împreună cu strategia de diseminare.

Legături utile

citat1

Ne ajutăm clienții să-și vadă consumatorii cu ochi noi, să-și vadă concurenții cu mai multă claritate și pe ei înșiși – mai obiectiv.

citat2

Ne adaptăm abordarea pentru a se potrivi cât mai bine cu nevoile unice ale clienţilor noştri.

Get Socials

Scroll to top