Acest website NU foloseste cookies.

rom uk

Cercetare de marketing

Marketing research

Consultanţă în afaceri

consultanta

Training

Training

Marketing public

Marketing in sector public

Dezvoltare internaţională

Dezvoltare internationala

Soluţii financiare

solutii financiare

Rezultatele pentru planurile de afaceri depuse până 12.12.2018 de participanții la programul de formare profesională în cadrul proiectului „Sprijinirea Tinerilor Antreprenori din Regiunea Nord-Est prin Transfer de Inovații și Tehnologii Utile pe Piață – START IT UP Nord-Est”, cod SMIS 104997

 

REZULTATELE EVALUĂRII ADMINISTRATIVE ȘI DE ELIGIBILITATE: FAZA A

1. REZULTATELE ACTUALIZATE EVALUĂRII ADMINISTRATIVE ȘI DE ELIGIBILITATE

 

REZULTATELE EVALUĂRII TEHNICO-FINANCIARE - PUNCTAREA PROIECTELOR DEPUSE: FAZA B

2. REZULTATELE EVALUĂRII TEHNICO-FINANCIARE 

 

Puteți contesta rezultatele evaluării tehnivo-financiare în termen de 3 zile lucrătoare de la publicarea acestora, respectiv până la data de  17 decembrie inclusiv, în conformitate cu Metodologia de selecție a planurilor de afaceri. Rezultatele finale se vor publica în data de 18 decembrie 2018.

Sunt prezentate punctajele medii pentru toate criteriile de selecție, conform Anexei H - Grilă de evaluare a planurilor de afaceri; Evaluarea tehnico-financiară – punctarea proiectelor depuse: Faza B. Planurile de afaceri au fost evaluate de un juriu independent, format din persoane cu un înalt grad de expertiză teoretică și practică. Fiecare plan a fost evaluat de 3 membri ai juriului.

Componența juriului:

 • Membru 1 – Președinte Cameră de Comert din Regiunea Nord-Est
 • Membru 2 - Univ.dr., Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași
 • Membru 3 – Univ. dr., Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași
 • Membru 4 – Director Sucursală Bancă din Regiunea Nord-Est
 • Membru 5 – Partener Firmă de Consultanță Multinațională

Vă reamintim că stabilirea câștigătorilor ține cont și de următoarele criterii și condiții:

 • criteriul teritorial (în fiecare județ din Regiunea Nord-Est se vor selecta minim 2 planuri de afaceri);
 • criteriul teme secundare și orizontale (sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor – 4 (10%) dintre planurile finanțate; inovare socială – 4 (10%) dintre planurile finanțate; măsuri ce vor promova concret utilizarea şi calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC în procesul de producție/ furnizare de bunuri, prestare de servicii și/sau execuție de lucrări – 9 (25%) din planurile finanțate; consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și/sau a inovării, prin derularea de activități specifice – 4 (10%) din planurile finanțate); dezvoltare durabilă 4 (10%) dintre planurile finanțate;
 • criteriul numărului total de planuri selectate (36 de planuri).

Condiții:

 • Numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăși 10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordate în cadrul proiectului;
 • Numărul planurilor de afaceri care prevăd activități economice ce se încadrează în CAEN, Secțiunea G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor și motocicletelor, cu excepția Grupei 452 – Întreținerea și repararea autovehiculelor nu va putea depăși 20% din numărul total al planurilor de afaceri finanțate prin intermediul aceluiași proiect;
 • Nu vor fi finanțate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management și marketing și bugetul detaliat.

Legături utile

citat1

Ne ajutăm clienții să-și vadă consumatorii cu ochi noi, să-și vadă concurenții cu mai multă claritate și pe ei înșiși – mai obiectiv.

citat2

Ne adaptăm abordarea pentru a se potrivi cât mai bine cu nevoile unice ale clienţilor noştri.

Get Socials

Scroll to top