Acest website NU foloseste cookies.

rom uk

Cercetare de marketing

Marketing research

Consultanţă în afaceri

consultanta

Training

Training

Marketing public

Marketing in sector public

Dezvoltare internaţională

Dezvoltare internationala

Soluţii financiare

solutii financiare

EASTERN MARKETING INSIGHTS SRL, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu ASOCIAȚIA “OM BUN” implementează proiectul PROFESSIONAL ACTIVATOR – Pregătire și Redresare Ocupațională prin Forme de Educație Specializate pentru Șomeri și persoane Inactive adaptate la Orientările și Nevoile Actuale Lucrative, SMIS 157439. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Cod apel: POCU/1080/3/16/157439.

Obiectivul general al proiectului: Dezvoltarea și implementarea unui pachet de servicii integrate și personalizate pentru 201 de șomeri și persoane inactive din regiunea Nord-Est privind facilitarea tranziției la o viața profesională activă prin participarea la programe de formare profesională, furnizarea de servicii de informare, consiliere și mediere pe piața muncii, plasarea pe piața muncii pentru 91 de  persoane precum și acordarea acestora unor stimulente suport adaptate specificului locului de muncă.

Grupul țintă al proiectului este format din 201 de șomeri și persoane inactive din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație).

Persoanele interesate de activitățile proiectului se pot înscrie în cadrul acestuia, conform informațiilor din cadrul metodologiei de mai jos. 

1._157439_Metodologie_GT.pdf

Legături utile

citat1

Ne ajutăm clienții să-și vadă consumatorii cu ochi noi, să-și vadă concurenții cu mai multă claritate și pe ei înșiși – mai obiectiv.

citat2

Ne adaptăm abordarea pentru a se potrivi cât mai bine cu nevoile unice ale clienţilor noştri.

Get Socials

Scroll to top